Nye lokaler

ASTI har i løpet av 2010 tatt i bruk nye lokaler og vi har nå en total bygningsmasse på 2500m². Utbyggingen forgikk i to etapper. Første del  omfattet nye lagerlokaler og ble ferdigstilt sommeren 2009. Ny kantine og nye kontorer inngikk i andre etappe som ble avsluttet i mars 2010

Her kan du se en oversikt over våre nye lokaler: PDF – Lokaler