Ny Pick-and-Place-maskin er installert

Vi opplever økt etterspørsel etter SMT-montering av kretskort, og har derfor gått til anskaffelse av en MG-1R fra Assembléon. Maskinen inngår i en eksisterende linje som i dag består av en Opal XII og en Emerald XII fra samme produsent. MG-1R vil fungere som en ”line balancer” da den innehar Opal’s evne til å montere hurtig (24.000 komponenter pr. time), samtidig som den har Emerald’s nøyaktighet og derfor kan håndtere alle typer IC-kretser.

ASTI innehar dermed en monteringslinje som vil være effektiv for alle typer produksjoner fra ren chipmontering til komplekse kort. Totalt vil denne linja ha en kapasitet på opptil 50.000 komponenter pr. time.

I tillegg har vi en monteringslinje nr. 2 bestående av en Topaz XII og en Emerald XII som vil bli benyttet på prototyper og mindre produksjonsserier.

Mer informasjon om maskinen inkl. demonstrasjonsvideo finner du på www.assembleon.com.